Kompleksowa obsługa firm

OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Nasza Kancelaria świadczy usługi dla Klientów biznesowych, firm, małych i dużych przedsiębiorstw polegające min. na:

  • sporządzaniu i wysyłaniu do kontrahentów naszych klientów pism takich jak przedsądowe wezwania do: zapłaty,   zwrotu dokumentów, zwrotu przedmiotu umowy, wykonania umowy, rozwiązania umowy itp.
  • odzyskiwaniu wierzytelności (długów) od kontrahentów naszych klientów poprzez reprezentację przed sądami w postępowaniach nakazowych i upominawczych, a następnie w postępowaniach komorniczych,
  • reprezentacji przedsiębiorców w sprawach dotyczących umów: kupna-sprzedaży owoców oraz innych przedmiotów, o roboty budowlane, o dzieło, najem, dzierżawę i innych,
  • sporządzaniu umów dopasowanych indywidualnie do potrzeb danego przedsiębiorcy w oparciu o specyfikę konkretnej działalności gospodarczej, w celu zagwarantowania pewności obrotu gospodarczego jak i wszelkich uprawnień z obrotem tym związanych, co w praktyce bardzo ułatwia dochodzenie swych praw w ewentualnych procesach przeciwko kontrahentom jak i innym podmiotom.

Jeśli wskazane powyżej zagadnienie i problemy z nim związane Ciebie dotyczą – pamiętaj że nie wystarczy samo przeczytanie. Trzeba wdrożyć – życzymy Ci w tym powodzenia. A jeśli uznasz, że chcesz dowiedzieć  się więcej lub uzyskać wsparcie dopasowane specjalnie do Twojej sytuacji zapraszamy na indywidualne spotkanie.

Tak jak każdy jest inny, tak różne są ludzkie sprawy. Nie sposób znaleźć wzoru na Twoje problemy i ich rozwiązania. Dlatego wysokość wynagrodzenia za pomoc prawną ustalana jest indywidualnie adwokatem po zapoznaniu się ze sprawą, potrzebami i oczekiwaniami, rozważeniu możliwych działań i ich akceptacji z Twojej strony.

Nie stosujemy rozliczenia godzinowego i nie wyliczamy przepracowanego czasu adwokata.

Informujemy o kosztach i przewidywanym czasie trwania postępowania sądowego.