Oferta dla Klientów indywidualnych

Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód
 • sprawy o separację
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • sprawy o alimenty
 • sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem
 • sprawy z zakresu opieki i kurateli
 • zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa
 • przysposobienie
 • postępowanie w sprawach o opiekę
 • unieważnienie małżeństwa
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie

Prawo spadkowe

 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • sprawy o zachowek

Prawo cywilne

 • windykacja wierzytelności w postępowaniu zwyczajnym, nakazowym oraz upominawczym
 • odzyskiwanie należności z umów cywilnoprawnych w tym nieformalnych
 • stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości
 • ustanowienie drogi koniecznej i innych służebności
 • sprawy o naruszenie własności
 • sprawy o naruszenie posiadania
 • postępowanie wieczystoksięgowe

Prawo karne

 • obrona sprawców wypadków komunikacyjnych
 • reprezentacja osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych
 • obrona w postępowaniu sądowym dotyczącym każdego przestępstwa
 • reprezentowanie pokrzywdzonego na każdym etapie sprawy, w tym jako oskarżyciela posiłkowego i prywatnego
 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym
 • obrona w sprawach o wykroczenia
 • sprawy karnoskarbowe w tym w szczególności z Urzędami Kontroli Skarbowej

Postępowanie wykonawcze

 • uzyskiwanie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności
 • przedterminowe warunkowe zwolnienie

Prawo pracy

 • sprawy przeciwko ZUS oraz KRUS
 • ustalanie prawa do wcześniejszej emerytury
 • odzyskiwanie niewypłaconych wynagrodzeń za pracę
 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • uznanie bezskuteczności wypowiedzenia umowy o pracę
 • przywrócenie do pracy
 • odszkodowania za bezprawne zwolnienia z pracy

Prawo gospodarcze i handlowe

 • działalność gospodarcza i spółki cywilne
 • sporządzanie umów gospodarczych
 • wszelkiego rodzaju umowy związane z obrotem gospodarczym
 • postępowanie w sprawach egzekucji należności
 • postępowania nakazowe i upominawcze
 • prowadzenie negocjacji

Prawo ubezpieczeniowe

 • dochodzenie wszelkich odszkodowań za szkody w szczególności z wypadków komunikacyjnych
 • dochodzenie wypłat odszkodowań z umów ubezpieczenia nieruchomości jak i wszelkich rodzajów rzeczy ruchomych

Prawo administracyjne

 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej
 • prawo budowlane

Jeśli wskazane powyżej zagadnienie i problemy z nim związane Ciebie dotyczą – pamiętaj że nie wystarczy samo przeczytanie. Trzeba wdrożyć – życzymy Ci w tym powodzenia. A jeśli uznasz, że chcesz dowiedzieć się więcej lub uzyskać wsparcie dopasowane specjalnie do Twojej sytuacji zapraszamy na indywidualne spotkanie.

Tak jak każdy jest inny, tak różne są ludzkie sprawy. Nie sposób znaleźć wzoru na Twoje problemy i ich rozwiązania. Dlatego wysokość wynagrodzenia za pomoc prawną ustalana jest indywidualnie adwokatem po zapoznaniu się ze sprawą, potrzebami i oczekiwaniami, rozważeniu możliwych działań i ich akceptacji z Twojej strony.

Nie stosujemy rozliczenia godzinowego i nie wyliczamy przepracowanego czasu adwokata.

Informujemy o kosztach i przewidywanym czasie trwania postępowania sądowego.