Na czym polega zniesienie współwłasności?

W celu zniesienia współwłasności ruchomości lub nieruchomości należy podjąć szereg kroków i czynności prawnych. Każdy z przypadków tak naprawdę wygląda inaczej. Dużo zależy od indywidualnej sytuacji, kontekstu powodu, dla którego współwłasność ma być zniesiona oraz relacji pomiędzy osobami, które wcześniej miały równe prawo do danej rzeczy. Jak się za to zabrać? Jak wygląda ten proces?

Na czym polega współwłasność?

O współwłasności mówi się wtedy, gdy właścicielem danej rzeczy jest więcej niż jedna osoba. Mogą one mieć równe prawa do niej lub udziały o różnej wielkości. Każdy z właścicieli ma prawo do korzystania z danej rzeczy w taki sposób, aby nie szkodzić pozostałym, a także do czerpania z niej korzyści (również finansowych).

W sytuacji, gdy pojawia się potrzeba jej zniesienia najlepiej skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej, gdzie adwokat przeanalizuje sytuację oraz doradzi najlepszy sposób przeprowadzenia całego procesu. Pomoc specjalisty w dziedzinie prawa przydaje się również w sytuacji, gdy niezbędne jest składanie stosownych wniosków do sądu, czy tworzeniu dokumentacji dla każdej ze strony.

Sposoby zniesienia współwłasności

Sposoby jak znieść współwłasność są dwa i zależą od relacji między podmiotami. Jeśli stosunki są bezproblemowe, wystarczy przygotować umowę zgodnie z przepisami ogólnymi, która będzie zawierała informacje na temat faktu i sposobu zaprzestania dzielenia się udziałami. Jedynie w przypadku nieruchomości należy zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego.

W sytuacji, gdy współwłaściciele nie mogą dojść do zgody, następuje sądowe zniesienie współwłasności, o które może wystąpić każdy z podmiotów. Składany do sądu wniosek powinien zawierać szczegółowe dane co do tego, które rzeczy mają być dzielone, gdzie się znajdują i kto ma jaki udział w każdym z przedmiotów sporu. Rzeczy te mogą zostać fizycznie podzielone między wszystkie osoby, przekazane jednej z obowiązkiem spłaty ich przez partnerów lub sprzedane i zysk z nich podzielony między byłych współwłaścicieli.