Prawo spadkowe - adwokat Tarczyn, Grójec, Rawa, Białobrzegi, Warka

Śmierć bliskiej osoby to jedna z najsmutniejszych chwil w naszym życiu. W takich sytuacjach kwestie prawne odchodzą na dalszy plan. Zmarły może pozostawić po sobie nie tylko majątek, ale również długi, co często przytłacza pogrążoną w żałobie rodzinę. Prowadzenie spraw spadkowych pozostaw naszej kancelarii. Jesteśmy na bieżąco z aktualnie panującymi regulacjami prawnymi, a więc służymy wiedzą, doświadczeniem i doradztwem. W trakcie otwarcia testamentu po zmarłym warto pamiętać o tym, że osoby uprawnione do dziedziczenia wcale nie muszą zostać spadkobiercami. O tych zależnościach i niuansach możemy Ci nieco więcej opowiedzieć podczas spotkania. Sprawy rodzinne to dla nas codzienność.

 

Zakres usług świadczonych przez kancelarię

W naszej kancelarii świadczymy kompleksowe usługi, tak aby zapewnić naszym klientom dostęp do rzetelnej wiedzy z różnych obszarów prawa. Sprawy spadkowe to m.in.:

 

 • przyjęcie i odrzucenie spadku,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • podział spadku,
 • zachowek.

 

To oznacza, że zajmujemy się analizą rozporządzeń majątkowych, które dotyczą poszczególnych składników majątku przekazywanych osobom trzecim. Świadczymy również usługi doradcze w kwestii podatku podczas dziedziczenia, na przykład po teściu czy zięciu. Możemy przygotować dla Ciebie odpowiednie wnioski i oświadczenia, a w razie takiej potrzeby, reprezentować Cię przed sądem.

 

Czym  jest prawo spadkowe?

 

Prawo spadkowe to dział prawa cywilnego regulujący zasady przechodzenia praw i obowiązków zmarłego (spadkodawcy) na jedną lub więcej osób (spadkobierców). Prawo to określa, w jaki sposób majątek zostaje rozdzielony po śmierci osoby, a także jakie są prawa i obowiązki spadkobierców oraz innych podmiotów związanych ze spadkiem.

Główne elementy prawa spadkowego obejmują:

 • Otwarcie spadku – moment śmierci spadkodawcy, od którego jego majątek przechodzi na spadkobierców.
 • Dziedziczenie ustawowe i testamentowe – dziedziczenie ustawowe następuje w przypadku braku testamentu i jest regulowane przez przepisy prawa, określające kolejność dziedziczenia przez krewnych spadkodawcy. Dziedziczenie testamentowe opiera się na woli spadkodawcy wyrażonej w testamencie.
 • Odrzucenie lub przyjęcie spadku – spadkobierca ma prawo przyjąć spadek wprost, przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza (co ogranicza jego odpowiedzialność za długi spadkowe do wysokości odziedziczonego majątku) lub odrzucić spadek.
 • Podział spadku – określa sposób podziału majątku spadkowego między kilku spadkobierców.
 • Zachowek – część spadku, która przysługuje niektórym bliskim członkom rodziny spadkodawcy, nawet jeśli zostali pominięci w testamencie lub zostali z niego wydziedziczeni.
 • Zadłużenie spadkowe – reguluje kwestie związane z długami spadkodawcy i ich wpływem na odziedziczony majątek.

Prawo spadkowe różni się w zależności od jurysdykcji, ale jego podstawowe zasady są podobne w wielu systemach prawnych. W Polsce kwestie te reguluje Księga Czwarta Kodeksu Cywilnego ("Spadki").

 

Jak wygląda współpraca z adwokatem przy sprawach spadkowych? 

 

Współpraca z adwokatem przy sprawach spadkowych to proces, który może znacznie ułatwić i przyspieszyć załatwienie wszystkich formalności związanych z dziedziczeniem. Adwokat specjalizujący się w prawie spadkowym może pomóc w różnych etapach sprawy, od doradztwa prawego po reprezentację przed sądem. Oto, jak zwykle wygląda współpraca z adwokatem w takich sprawach:

 • Pierwsze konsultacje – Spotkanie z adwokatem pozwala na przedstawienie swojej sytuacji i uzyskanie pierwszych informacji dotyczących możliwych kierunków działania. Adwokat może zadać pytania dotyczące majątku spadkowego, potencjalnych spadkobierców, istnienia testamentu oraz innych istotnych kwestii.
 • Zbieranie dokumentacji – Aby sprawa mogła być prawidłowo prowadzona, adwokat poprosi o dostarczenie niezbędnych dokumentów, takich jak akt zgonu spadkodawcy, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub inne prawa do spadku, dokumenty majątkowe, kopię testamentu (jeśli istnieje) oraz inne dokumenty, które mogą być potrzebne do sprawy.
 • Analiza prawna i strategia działania – Na podstawie zebranych informacji i dokumentacji adwokat przeprowadzi analizę prawną, która pozwoli określić status prawny spadkobierców, prawo do dziedziczenia oraz ewentualne spory spadkowe. Na tej podstawie zostanie opracowana strategia działania, w tym decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, konieczność przeprowadzenia postępowania spadkowego, podział majątku czy dochodzenie roszczeń z zachowku.
 • Reprezentacja przed sądem i pomoc w procedurach – Adwokat może reprezentować spadkobiercę w postępowaniach sądowych, w tym w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, unieważnienie testamentu, czy też w sprawach o zachowek. Pomaga również w przygotowaniu i złożeniu wszelkich wymaganych wniosków, pism i dokumentów.
 • Doradztwo w kwestii podatkowej i zarządzaniu majątkiem – Adwokat może również doradzać w kwestiach związanych z podatkiem od spadków i darowizn, a także pomagać w zarządzaniu i optymalizacji majątku spadkowego.
 • Negocjacje i mediacje – W przypadku konfliktów spadkowych adwokat może prowadzić negocjacje między stronami w celu osiągnięcia polubownego rozwiązania, a także reprezentować klienta w postępowaniach mediacyjnych.

Współpraca z adwokatem w sprawach spadkowych daje możliwość skorzystania z fachowej wiedzy i doświadczenia, co jest szczególnie ważne w skomplikowanych lub spornych przypadkach. Dzięki temu spadkobiercy mogą skupić się na sprawach osobistych, mając pewność, że wszystkie formalności są prawidłowo i sprawnie załatwiane.