prawo karne

Prawo karne składa się z zespołu przepisów, które zawierają nakazy oraz zakazy postępowania, a także wskazują konkretne czyny, które są uznawane za przestępstwo. Te są z kolei regulowane odpowiednimi sankcjami i karami. Kiedy dana osoba jest podejrzewana czy oskarżona o popełnienie przestępstwa (np. oszustwa, kradzieży, fałszerstwa czy o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu), jest jej zakładana sprawa karna. W takiej sytuacji doświadczony prawnik to absolutna podstawa. Adwokat Daniel Dudek posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz kompetencje do tego, aby reprezentować klienta w sądzie. Swoje umiejętności opiera m.in. na Kodeksie Karnym, Postępowania Karnego czy Karnego Wykonawczego. Zajmuje się on zarówno prowadzeniem obrony sprawców przestępstw, jak i reprezentuje osoby pokrzywdzone. Na prowadzenie spraw karnych składa się m.in.:

 

 • obrona sprawców wypadków komunikacyjnych,
 • reprezentacja osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych,
 • obrona w postępowaniu sądowym dotyczącym każdego przestępstwa,
 • reprezentowanie pokrzywdzonego na każdym etapie sprawy, w tym jako oskarżyciela posiłkowego i prywatnego,
 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
 • obrona w sprawach o wykroczenia sprawy karnoskarbowe w tym w szczególności z Urzędami Kontroli Skarbowej.

 

Postępowanie wykonawcze

Sprawy karne to nie jedyny zakres usług w działalności naszej kancelarii. Zajmujemy się również postępowaniem wykonawczym, na które składa się:

 

 • uzyskiwanie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
 • przedterminowe warunkowe zwolnienie.

 

W przypadku spraw karnych oraz postępowania wykonawczego kluczowe jest indywidualnie podejście do każdego przypadku. Tak też dzieje się w naszej kancelarii, gdzie poszczególne sprawy analizujemy indywidualnie.