Sprawy o rozdzielność majątkową są najczęściej prowadzone w dwóch sytuacjach: przedłużającego się rozwodu, a także w chwili, gdy małżonkowie nie chcą już prowadzić wspólnie spraw majątkowych. Podstawowy skutek takiego postępowania to prawo do indywidualnego dysponowania własnym dobytkiem, a przede wszystkim brak konieczności ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania współmałżonka. Ponadto ustanowienie rozdzielności pozwala także na mniej problematyczny podział majątku wypracowanego podczas jej trwania. Co ważne, małżeństwo musi wykazać przed sądem zaistnienie „ważnych powodów”, aby jego decyzja w sprawie rozdzielności była pozytywna. Może to być nie tylko rozwód, ale także separacja czy zaciągnięcie przez jedną osobę zobowiązania finansowego, które zaspokaja wyłącznie jej własne potrzeby.

 

Pozostałe sprawy rodzinne

W naszej kancelarii zajmujemy się również prowadzeniem innych spraw rodzinnych, takich jak te następujące:

 

  • rozwodowe,
  • o separację,
  • podział majątku wspólnego,
  • alimentacyjne, dotyczące wykonywania kontaktów z dziećmi,
  • z zakresu opieki i kurateli,
  • zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa,
  • przysposobienie,
  • postępowanie w sprawach o opiekę.

 

Do każdego z naszych klientów podchodzimy w sposób indywidualny, dzięki czemu jesteśmy w stanie odpowiednio dostosować czynności do jego potrzeb. Świadczymy również usługi doradcze, a co najważniejsze szacunkowe koszty podajemy na samym początku współpracy.