Prowadzenie spraw rozwodowych to jedno z działań podejmowanych przez naszą kancelarię. Naszym klientom oferujemy kompleksowe wsparcie. Są to porady prawne czy reprezentacja w sądzie. Dobrze wiemy o tym, że rozwody – zarówno bez orzekania o winie, jak i ze wskazaniem strony odpowiedzialnej za rozpad małżeństwa – są tematyką bardzo skomplikowaną i szeroką, a przy tym niezwykle problematyczną. My zapewniamy naszym klientom kompleksowe wsparcie oraz doradztwo. Do każdego przypadku podchodzimy w sposób indywidualny, analizujemy go, oceniamy, a dzięki temu jesteśmy w stanie podejść do danej kwestii z szacunkiem i powagą. Zawsze staramy się właściwie doradzać naszym klientom, co pozwala na szybsze i sprawniejsze przeprowadzenie procesu rozwodowego.


Prowadzenie spraw o podział majątku dorobkowego

W naszej kancelarii zajmujemy się również prowadzeniem spraw o podział majątku dorobkowego. Co ważne, podejście do każdego z naszych klientów jest w pełni indywidualne. Dotyczy to również wynagrodzenia, które jest ustalane po zapoznaniu się z potrzebami i oczekiwaniami, a także rozważeniu wszelkich działań, a następnie ich akceptacji. To sprawia, że już na samym początku otrzymasz informację o przewidywanym czasie trwania postępowania sądowego oraz jego kosztach. W kancelarii prowadzimy nie tylko sprawy o rozwód – m.in. bez orzekania o winie – i podział majątku, ale również:

 • separację,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • alimenty,
 • dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem,
 • z zakresu opieki i kurateli,
 • zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa,
 • przysposobienie,
 • postępowanie w sprawach o opiekę.

Wniosek o rozwód

Gdy dana osoba podejmie decyzję o tym, że chce zakończyć formalnie swoje małżeństwo, powinna złożyć w sądzie odpowiedni dokument. Na życzenie klientów możemy pomóc przygotować wnioski o rozwód bez orzekania o winie. Muszą one zawierać pewne określone elementy, w tym m.in.:

• wskazanie powoda oraz pozwanego (strony postępowania) – imion, nazwisk, adresów oraz numerów pesel,

• oznaczenie sądu, do którego trafią papiery rozwodowe,

• wyjaśnienie, czy jest to pozew w sprawie o rozwód ze wskazaniem winnego lub bez orzekania o winie.

Ponadto taki wniosek powinien zawierać klarowne żądania, np. co do podziału władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dzieci, kontaktów oraz alimentów.

Przed złożeniem papierów rozwodowych dobrze jest upewnić się, iż jest to przemyślana decyzja. Warto sprawdzić, ile kosztuje ten proceder.

 

Na czym polega rozwód bez orzekania o winie?

Jest to jeden z możliwych wariantów prawnego zakończenia związku małżeńskiego. Rozwód bez orzekania o winie jest inaczej porozumieniem zawartym przez obie strony na skutek ich zgodnego wniosku. Tym samym żadna z nich nie jest obwiniana za rozkład pożycia, a majątek wspólny dzieli się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami partnerów. Ponadto w tym przypadku, aby którykolwiek z małżonków mógł otrzymać alimenty, musi wykazać niedostatek środków do życia. Ile kosztuje rozwód?

Wraz z uruchomieniem procedury formalnego zakończenia małżeństwa pojawiają się określone koszty, które strona inicjująca postępowanie sądowe będzie musiała ponieść już na samym początku. Ile kosztuje rozwód? Trzeba wziąć pod uwagę takie elementy, jak:

 • opłata sądowa,
 • opinia biegłych sądowych,
 • ewentualna mediacja,
 • wywiad kuratora rodzinnego – jeśli zajdzie taka potrzeba,
 • honorarium adwokata.

Oprócz tego należy uwzględnić dodatkowe koszty zależne od ich wysokości alimentów.

W przypadku, gdy sytuacja materialna osoby składającej papiery rozwodowe jest faktycznie bardzo zła, wówczas może ona próbować wnieść do sądu wniosek o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych.